بهترین “بار” های ملبورن

از کوکتل سرو شده با نیتروژه مایع تا “بار”ای که شبیه به صحنه فیلم نارنیا طراحی شده

برخی از بهترین بارهای ملیورن را اینجا معرفی خواهیم کرد

bar, Club, cocktail, alcohol 

ویژگی مهم ملبورن اینست که همیشه چیز جدیدی برای کشف کردن دارد، همین نکته است است که این شهر را چنین خاص می کند و زمانی که صحبت بر سر “بار” باشد، ملبورن همیشه حرفی برای گفتن دارد

بنابر این اگر دوست دارید جاهای جدید  و نوشیدنی های جدیدی را امتحان کنید، این مطلب مختص شماست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *