مصاحبه استخدامی

و سوالاتی که کارفرمایان قانوناً نمی توانند بپرسند

آنچه کارفرمایان حق پرسیدن ندارند

کارفرمایان از مصاحبه شغلی به عنوان راهی برای فهمیدن میزان تناسب شما با سمت مورد نظر استفاده می کنند ، همچنین مصاحبه ، فرصتی است ایده آل برای شما  تا  مهارت ها و تخصص های خود را ارائه نمایید. اما استخدام کنندگان مجاز به پرسیدن چه سؤالاتی هستند؟

هدف از مصاحبه شغلی اینست که  آیا شما مناسب  ترین فرد  برای  یک  سمت  خاص هستید یا خیر. ترنت هنکاک ، وکیل اصلی در موسسه حقوقی اشتغال مک دونالد مورهلم می گوید: "سؤالاتی که از شما پرسیده می شود باید مربوط به توانایی شما در انجام الزامات ذاتی این نقش باشد."  "با توجه به اینکه ویژگی های شخصیتی فرد به توانایی آنها در انجام بسیاری از کارها مرتبط است ، سؤالاتی که نشان دهنده این خصوصیات شخص است (به عنوان مثال نمونه ای  از موقعیتی که شما بر یک مشکل غلبه کرده اید ارائه کنید) کاملاً مجاز هستند اما ، سؤالاتی که به دنبال اطلاعاتی فراتر از آنچه که برای انجام شغل مزبور لازم است مجاز نیستند

ترنت هنکاک می گوید: سوالاتی که از شما پرسیده می شود باید مربوط به توانایی شما در انجام الزامات ذاتی آن شغل باشد

:سؤالاتی که کارفرمایان از منظر قانونی نمی توانند بپرسند

سؤالاتی که برای کسب اطلاعات فراتر از آنچه مربوط به سمت رود نظر است قابل قبول نیست. نمونه سوالاتی که از نظر قانونی قابل طرح نیستند عبارتند از

آیا شما در یک رابطه همجنسگرایانه هستید؟
چند سالتان  است؟
پیشینه قومی شما چیست؟
دین شما چیست؟
آیا شما باردار هستید یا آیا قصد نشکیل خانواده  دارید؟
به چه کسی رای می دهید؟
آیا ناتوانی جسمی یا روانی دارید؟

هنکاك می گوید: "بند 107 قانون فرصت برابری  سال 2010 تصریح می كند كه شخص نباید از شخص دیگری اطلاعاتی درخواست كند  که باعث ایجاد تبعیض نسبت به فرد شود." به عنوان مثال ، نباید از شخص اطلاعات مربوط به سن ، جنسیت ، قومیت یا گرایش جنسی اش را درخواست کرد. چرا که این عوامل به توانایی یک کارمند در انجام کار مرتبط نیستند

یک استثناء این مورد در بند  108 قانون است، که در صورت نیاز منطقی به  اطلاعات برای مقاصد غیر تبعیض آمیز ، چنین اطلاعاتی را می توان درخواست کرد. هنکاك می گوید: "به عنوان مثال ، اگر شخصی متقاضی نقشی در انباری بود كه نیاز به بلند كردن اجسام  سنگین دارد،  كارفرما می تواند از وی در مورد معلولیت جسمی سؤال كند ، زیرا این مسئله بر توانایی مصاحبه كننده در انجام شغل تأثیر می گذارد

هنکوک می افزاید: براساس قوانین  فدرال،  طبق قانون کار منصفانه سال 2009، تبعیض قائل شدن بر اساس نژاد ، رنگ ، جنسیت ، گرایش جنسی ، سن ، ناتوانی جسمی یا روحی ، وضعیت زناشویی ، وضعیت خانواده، داشتن مسئولیت نگهداری و مراقبتی از کسی، حاملگی ، دین ، ​​عقاید سیاسی ، اعتقادات ملی یا منشأ اجتماعی افراد غیر قانونی است

اگر سوالی از شما پرسیده شود که بنظر شما غیرقانونی است چه عکس العملی باید نشان داد؟صرف نظر از اینکه یک سؤال غیرقانونی هست یا خیر ، در شرایطی که به شغل مورد نظر علاقه مند هستید، امتناع از پاسخ دادن به یک سؤال آسان نخواهد بود . هنكاك می گوید: "اگر مصاحبه گر از حد و مرض های قانونی خارج شد و شروع به  پرسیدن سوالاتی که به توانایی شما در اجرای آن شغل ارتباطی ندارد نمود، بطور محترمانه با اشاره به اینکه این سوال ارتباطی با توانایی انجام کار ندارد، از پاسخ گویی طفره بروید. در شرایط ایده آل ، این روش باعث خواهد شد  که مصاحبه  کننده متوجه اشتباه خود شده و سؤال مزبور را کنار بگذارد

نتیجه نشان دادن عکس العمل صحیح به سوالات غیرقانونی ، می تواند باعث ترغیب کارفرما به بیان علت اینکه چرا فکر می کنند سوال مربوط به توانایی در انجام شغل است بشود در چنین شرایطی اگر دلایل واقعی و منطقی باشد سوال قانونی خواهد بود

عدم پاسخ گویی به سوالات تبعیض آمیز حق شماست  ، و هنکاک می گوید  متقاضیان کار باید قاطعانه در برابر چنین سوالاتی بایستند و اگر کارفرما به پرسیدن چنین سوالاتی ادامه دهد حتی شاید بتوان بر علیه آنها اقدامات قانونی انجام داد

. موفقیت در مصاحبه شغلی بستگی به میزان آمادگی شما و اطلاع از سوالاتی است که کارفرما مجاز به پرسیدن از شماست

منبع وبسایت Seek

آدرس مطلب به انگلیسی  Illegal Interview Questions

ترجمه PersianOZ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *